Bài viết về: Step Wallet - Brand New Wallet App 📟
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Làm cách nào để giao dịch bằng Step Wallet?

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng chúng tôi đã thêm các mã thông báo mới có thể hoán đổi thành FITFI và KCAL.
Bạn có thể chuyển đổi các mã thông báo đó thành FITFI và KCAL hoặc ngược lại, chỉ bằng cách sử dụng chức năng Giao dịch trong Step Wallet.

Vui lòng làm theo các bước sau:
Mở phần Giao dịch (trong phần Ví bên ngoài)
Chọn ví bạn sẽ sử dụng để giao dịch
Chọn mã thông báo từ danh sách. Xin lưu ý mạng blockchain tương ứng.
Nhập số tiền
Chọn mã thông báo bạn muốn chuyển đổi và mã thông báo để chuyển đổi sang
Giao dịch được thực hiện trong mạng tương ứng.

Lưu ý quan trọng

Vui lòng lưu ý rằng các token được hiển thị trên tab Ví bên ngoài có liên quan đến Step Network.
Đảm bảo rằng bạn có đủ gas trên ví bên ngoài trong mạng tương ứng để trang trải chi phí giao dịch.

Cập nhật vào: 30/05/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!