Bài viết về: Step Health - All you need to be fit

Step Health - Đăng ký

Có một số đăng ký có sẵn trong ứng dụng Step Health.

Nền tảng


Đăng ký này được tự động áp dụng cho tất cả người dùng khi đăng ký trong ứng dụng thành công. Với đăng ký Cơ bản , bạn có thể:
Truy cập các bài tập cấp độ Người mới bắt đầu ;
Sử dụng trình theo dõi bước đi.
Mời bạn bè và theo dõi hoạt động của họ

Chuyên nghiệp


Đăng ký Pro cho phép bạn:
Tham gia vào tất cả các loại hình tập luyện (Người mới bắt đầu, Trung cấp, Nâng cao);
Thực hành các bài tập Yoga;
Truy cập trình theo dõi bước đi.
Mời bạn bè và theo dõi hoạt động của họ

Bạn có thể mua đăng ký Pro trong phần hồ sơ của người dùng:
1 tháng - 9,99$
12 tháng - 79,99$

Những lưu ý quan trọng

Xin lưu ý rằng giá thực tế có thể thay đổi tùy theo khu vực cụ thể vì chúng được quy định bởi Google Play và App Store.

Cập nhật vào: 11/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!