Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Chất lượng tai nghe

Có nhiều loại tai nghe, thuộc tính và đặc điểm khác nhau. Mỗi người có một diện mạo độc đáo, bạn có thể lựa chọn!

Các loại chất lượng khác nhau có nhiều thuộc tính cơ bản khác nhau của tai nghe. Nó cũng tương quan với số lượng thuộc tính bổ sung ngày càng tăng khi tai nghe tăng cấp và độ bền mà tai nghe có.

Khi tạo tai nghe mới, các giá trị cơ bản của từng thuộc tính sẽ được chọn ngẫu nhiên dựa trên chất lượng của tai nghe.Bạn không thể thay đổi chất lượng của tai nghe nhưng bạn có thể mua hoặc nhận được tai nghe có chất lượng tốt hơn từ giao dịch mua trong ứng dụng hoặc từ thị trường.

Khi lên cấp, các thuộc tính sẽ được mở rộng theo một mức nhất định được liệt kê trong bảng:

Cập nhật vào: 21/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!