Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để hủy đăng ký?

Bạn có một Đăng ký đang hoạt động và bạn muốn hủy nó? Nghe mà buồn quá! Nhưng chúng tôi đã giúp bạn thực hiện các bước dưới đây.

iOSMở ứng dụng 'Cài đặt'.

Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào 'Đăng ký'.

Nhấn vào đăng ký bạn muốn hủy.

Nhấn vào Hủy đăng ký. Bạn có thể cần phải cuộn xuống để tìm nút Hủy đăng ký. Nếu không có nút Hủy hoặc bạn thấy thông báo hết hạn bằng chữ màu đỏ thì đăng ký đã bị hủy.


AndroidMở ứng dụng 'Google Play'.

Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.

Nhấn vào 'Thanh toán và đăng ký' rồi nhấn vào 'Đăng ký'.

Trong phần 'Đăng ký', hãy kiểm tra danh sách đăng ký để tìm những đăng ký đã hết hạn hoặc những đăng ký có phương thức thanh toán bị từ chối.


Ghi chú quan trọngKhi hủy đăng ký, bạn vẫn có thể sử dụng đăng ký của mình trong thời gian bạn đã thanh toán. Vào cuối thời hạn thanh toán, bạn sẽ không bị tính phí nữa.

Cập nhật vào: 14/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!