Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Loại đá quý Reroll

Reroll cho phép thay đổi loại đá quý. Ví dụ: nếu bạn cần thêm một viên ngọc May mắn để Super Merge, nhưng bạn có nhiều viên ngọc Hoạt động, bạn có thể sử dụng tính năng này để nhận một viên ngọc May mắn thay thế.

Để sử dụng reroll, bạn sẽ cần hai viên đá quý cùng loại và cấp độ. Để bắt đầu cuộn lại:

Mở tab 'Hàng tồn kho',

Chạm vào Đá quý bạn muốn cuộn lại,

Chọn tùy chọn 'Reroll' trong menu đã mở,

Trong màn hình tiếp theo, nhấn nút '+' để thêm viên ngọc thứ hai cùng cấp và loại,

Kiểm tra giá reroll ở cuối màn hình và nhấn nút 'Reroll'.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!