Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm cách nào để mở khóa Ổ cắm đá quý?

Để đặt một viên đá quý vào Gear, bạn cần mở khóa ổ cắm Đá quý. Ổ cắm nằm trong tab Gear. Bạn có thể truy cập ổ cắm này bằng cách nhấn vào Giày thể thao hoặc Tai nghe trong tab 'Hàng tồn kho' của bạn.

Ổ cắm giày thể thao có thể được mở khóa sau khi đạt cấp độ 15, 20, 25 và 30.

Ổ cắm tai nghe có thể được mở khóa sau khi đạt cấp độ 15 và 30.

Để mở khóa ổ cắm, bạn cần:

Mở tab 'Hàng tồn kho',

Chạm vào Giày thể thao hoặc Tai nghe,

Tăng cấp Gear lên ít nhất là cấp 15,

Chạm vào 'Khóa' trong biểu tượng hình bảy cạnh,

Kiểm tra giá mở khóa ở phía dưới,

Xác nhận mở khóa bằng cách nhấn nút 'Mua' ở cuối màn hình.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!