Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để xóa tài khoản của bạn?

Nếu bạn đã quyết định xóa tài khoản của mình và không sử dụng Step App nữa, bạn có thể hoàn tất các bước sau:

Mở ứng dụng Step trên thiết bị di động của bạn,

Chuyển đến 'tab Hồ sơ',

Nhấp vào 'Xóa tài khoản',

Xác nhận xóa tài khoản của bạn bằng cách chọn 'Có, hãy để tôi xóa nó'.


Xin lưu ý, hành động này là không thể thay đổi được. Nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ không thể hủy hành động này và khôi phục nó. Trong trường hợp này, không chỉ tài khoản của bạn bị xóa mà tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản đó cũng sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Cập nhật vào: 06/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!