Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm cách nào để thay đổi dữ liệu tài khoản?

Mở tab 'Hồ sơ',

Cuộn xuống và nhấn tùy chọn 'Dữ liệu tài khoản',

Thay đổi dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vào nó và nhập một giá trị mới.


Tất cả thông tin đều có thể thay đổi, ngoại trừ địa chỉ email, hiện không thể thay đổi được so với địa chỉ bạn đã sử dụng để tạo tài khoản của mình.

Cập nhật vào: 06/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!