Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Chạy tính toán phần thưởng

Cứ sau 1-2 phút chạy, người dùng mất 1 năng lượng nhưng kiếm được phần thưởng bằng KCAL. Số tiền thưởng tùy thuộc vào loại, cấp độ và chỉ số cụ thể của giày thể thao.

Thông tin quan trọng:

70% phần thưởng được ghi có ngay sau khi chạy.
30% được chuyển vào quỹ giải thưởng, được hình thành trong vòng 24 giờ và phân bổ vào lúc nửa đêm. Sự phân bổ tỷ lệ thuận với số lượng giới thiệu giữa tất cả những người tham gia.

Ví dụ:

Nếu bạn mời một người bạn hôm nay và họ mua giày thể thao vào ngày mai, phần thưởng của bạn sẽ được trao từ quỹ của ngày mai.
Tổng giải thưởng được hình thành trước 23:59 và phần thưởng được phân phối vào lúc nửa đêm.
Nếu bạn của bạn mua giày thể thao trong một tuần, phần thưởng sẽ được trao sau một tuần.

Hãy tích cực và chạy với Step App để kiếm được nhiều tiền hơn nữa!

Cập nhật vào: 14/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!