Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để tăng cấp Đá quý?

Đá quý có 6 cấp độ. Cấp độ càng cao thì số lượng thuộc tính bổ sung càng nhiều. Diamond nhận được sự gia tăng cho cả hai chỉ số cùng một lúc.Cách duy nhất để tăng cấp độ của Đá quý là hợp nhất nó với đá quý khác. Có hai loại hợp nhất mà chúng tôi sẽ mô tả trong các bài viết khác.

Mở tab 'Hàng tồn kho'

Nhấn vào Đá quý bạn muốn hợp nhất,

Chọn tùy chọn 'Hợp nhất' trong menu đã mở,

Trong màn hình tiếp theo, nhấn nút '+' để sử dụng Hợp nhất thông thường hoặc nhấn vào biểu ngữ ở cuối để sử dụng Hợp nhất siêu,

Chọn một viên Đá quý khác sẽ được hợp nhất,

Kiểm tra giá hợp nhất ở cuối màn hình và nhấn nút 'Hợp nhất'.


Bạn có thể tìm thấy mô tả chi tiết hơn về các loại hợp nhất trong các bài viết:

Gem Merge

Gem Super Merge

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!