Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Đồng hồ & Hộp đựng đồng hồ

Đồng hồ là một phần bổ sung của trò chơi có thể tăng thu nhập của bạn và giúp bạn hướng tới một lối sống lành mạnh hơn. Có nhiều chất lượng đồng hồ khác nhau. Mỗi người có một diện mạo độc đáo, bạn có thể lựa chọn!

Đồng hồ từ Hộp đựng đồng hồ sẽ có sẵn để mua trong một khoảng thời gian giới hạn: cho đến khi tất cả 5 chiếc đồng hồ Huyền thoại được bán hết và Hộp đựng đồng hồ không thể được bán trên thị trường. Nhưng bạn sẽ có thể giao dịch Đồng hồ trên thị trường mà không bị giới hạn thời gian.

Các loại chất lượng khác nhau sẽ thêm một số lượng Hoạt động vào Giày thể thao của bạn, dựa vào đó thu nhập của bạn có thể tăng lên. Số lượng thuộc tính Hoạt động được thêm vào không đổi và không chia tỷ lệ.

Đồng hồ có số lượng thuộc tính Hoạt động khác nhau dựa trên chất lượng của chúng:

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!