Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Không có quyền truy cập vị trí hoặc chuyển động

Ứng dụng Step cần có quyền truy cập vào vị trí của bạn trong khi sử dụng ứng dụng để theo dõi hoạt động của bạn và ghi có cho bạn số lượng mã thông báo chính xác cho một phiên.

Nếu bạn thấy thông báo 'Không có quyền truy cập vị trí hoặc chuyển động', điều đó có nghĩa là quyền truy cập vào vị trí địa lý chưa được cấp cho Ứng dụng Step.

Để khắc phục điều này, bạn nên mở cài đặt điện thoại của mình, tìm 'Ứng dụng bước' trong danh sách ứng dụng và bật quyền truy cập vị trí địa lý.

Kích hoạt vị trí trên iOS:

Kích hoạt vị trí trên Android:Cập nhật vào: 07/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!