Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Tôi đã mất quyền truy cập vào ví của mình, quên mật khẩu hoặc ví của tôi đã bị xâm phạm. Tôi nên làm gì?

Vì hệ sinh thái Step được phân quyền nên chúng tôi không lưu trữ mật khẩu khôi phục và mật khẩu của bạn trên nền tảng của chúng tôi. Rất tiếc, chúng tôi không thể khôi phục quyền truy cập vào các ứng dụng và tiền của bạn. Điều tương tự cũng xảy ra với ví Metamask của bạn — mật khẩu khôi phục không được lưu trữ trên nền tảng Step hoặc Metamask.

Nếu bạn chưa đăng xuất khỏi tài khoản của mình, bạn có thể chuyển tiền của mình sang nơi khác và tạo một tài khoản mới.


Nếu ví của bạn đã bị xâm phạm, việc thay đổi mật khẩu sẽ không giúp bạn bảo vệ số tiền trong ví. Bạn cũng nên tạo một tài khoản mới và chuyển số tiền còn lại vào đó.


Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ mật khẩu khôi phục của mình ngoại tuyến trên nhiều nhà mạng để ngăn những kẻ lừa đảo kiểm soát tiền của bạn và cũng để bạn có quyền truy cập dự phòng ngay cả khi thiết bị chính của bạn không thể truy cập được nữa.

Cập nhật vào: 03/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!