Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Thị trường đối tác

Phần 'Thị trường đối tác' trong Ứng dụng Step là một nền tảng độc đáo nơi người dùng có thể khám phá các ưu đãi độc quyền từ các đối tác của chúng tôi trong ngành thể dục, thể thao và giải trí. Đặc biệt đối với người dùng Step App, các đối tác của chúng tôi đã tạo ra những điều kiện đặc biệt để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ. Điều này mang đến cơ hội tuyệt vời cho người dùng Step App để tận hưởng các đặc quyền và ưu đãi đặc biệt, được cung cấp thông qua sự hợp tác của chúng tôi với các đại diện nổi tiếng của thế giới thể dục và giải trí. Chúng tôi liên tục làm việc để mở rộng phần này, nhằm mục đích cung cấp nhiều cơ hội độc đáo hơn nữa cho người dùng của chúng tôi.

Người dùng có thể điều hướng nó từ thanh điều hướng bằng cách nhấn biểu tượng Marketplace.

Hiện tại nó có 2 trang con:

Trang Mã khuyến mãi với danh sách các ưu đãi có sẵn

Trang đã mua với danh sách mã khuyến mãi đã mua trước đó

Cập nhật vào: 14/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!