Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ?

Ứng dụng di động Step App được bản địa hóa sang 11 ngôn ngữ. Dưới đây là các bước để thay đổi ngôn ngữ trong ứng dụng, nếu được yêu cầu:

Chuyển đến tab 'Hồ sơ' của bạn,

Nhấn vào tùy chọn 'Thay đổi ngôn ngữ' và chọn bất kỳ ngôn ngữ nào bạn chọn.


Ngôn ngữ của bạn sẽ được thay đổi ngay lập tức, bạn không cần phải đóng hoặc khởi động lại ứng dụng.

Cập nhật vào: 06/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!