Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để kiểm tra kết quả chạy của bạn?

Kết quả chạy chỉ có sau khi lần chạy hiện tại kết thúc.

Nhấn nút 'Bắt đầu chạy' trên màn hình chính,
Kết thúc lượt chạy của bạn bằng cách nhấn nút ⏹,
Sau đó, trên màn hình xuất hiện, bạn sẽ thấy bản đồ và lộ trình của mình, KCAL kiếm được, quãng đường đã đi và các bước đã thực hiện.

Cập nhật vào: 05/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!