Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm cách nào để xuất ví của bạn?

Thông tin này chỉ phù hợp với người dùng Android của chúng tôi.

Để xuất khóa riêng của ví đã kết nối của bạn để sử dụng trong ví khác, bạn cần phải

nhấn vào tab Xuất ví trong phần Ví của ứng dụng của bạn.

Ở đó bạn có thể sao chép và lưu khóa riêng.

Khóa riêng đã xuất này có thể được sử dụng trong ứng dụng Step Wallet.

Cập nhật vào: 06/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!