Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Trang khuyến mãi đã mua

Bạn đã mua ưu đãi từ trang Mã khuyến mại của chúng tôi chưa? Tuyệt vời! Vui lòng xem bài viết này về cách giải nén mã khuyến mãi của bạn.

Điều hướng đến tab Đã mua,

Chọn mã khuyến mãi bạn muốn sử dụng,

Hãy lưu ý ngày hết hạn trên đó,

Sau khi chọn, bạn sẽ thấy một mã mà bạn có thể sao chép bằng cách nhấp vào nút 'Sao chép mã',

Bạn cũng có thể điều hướng đến trang web của đối tác để sử dụng mã khuyến mãi của mình bằng cách nhấp vào nút 'Mở trang web'

Cập nhật vào: 07/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!