Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Đá quý siêu hợp nhất

Đó là cách 100% để nâng cấp viên ngọc của bạn. Để siêu hợp nhất, bạn sẽ cần năm viên ngọc cùng cấp.

Bạn có thể hợp nhất bất kỳ loại đá quý nào, nhưng chúng phải có cùng cấp độ. Loại đá quý cuối cùng được chọn ngẫu nhiên nếu có nhiều loại đá quý khác nhau khi hợp nhất.

Chi phí của một lần hợp nhất phụ thuộc vào cấp độ của tất cả các loại đá quý và số lượng chỉ số đá quý (một — Alexandrite, Sapphire, Ruby, Limonite; hai — Kim cương). Chi phí cho mỗi lần hợp nhất phụ thuộc vào giá thị trường hiện tại của KCAL. Bằng cách đó, chúng tôi có thể đảm bảo mức giá ổn định tương đương với tiền pháp định và cung cấp hỗ trợ bổ sung cho nền kinh tế trò chơi.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!