Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Đăng ký là gì?

Step App luôn cho phép bạn kiếm được nhiều tiền hơn và đạt đến những tầm cao mới mỗi ngày. Đăng ký là một tập hợp các tính năng bổ sung trong ứng dụng.

Đăng ký mang lại một số giá trị cho cơ chế trò chơi và trải nghiệm của người dùng, chẳng hạn như:

Hình đại diện hồ sơ,

Giảm giá sửa chữa,

Giảm giá khi sáp nhập,

Tăng giới hạn năng lượng thưởng,

Tăng cơ hội nhận được rương ở cấp độ cao hơn,

và thậm chí nhiều hơn nữa sắp tới!


Nhìn thấy bài viết này để biết thêm thông tin.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!