Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Giá trị của chúng tôi

Trao quyền cho sức khỏe, khen thưởng sự tiến bộ và xây dựng cộng đồng - là những giá trị chúng tôi cố gắng hỗ trợ.

Tại Step App, chúng tôi tin vào sức mạnh của cộng đồng, sức khỏe và sự tiến bộ. Là một dự án do cộng đồng sở hữu, các giá trị của chúng tôi định hướng mọi việc chúng tôi làm, định hình cách chúng tôi trao quyền cho các cá nhân trên hành trình rèn luyện sức khỏe của họ.
Hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay và trở thành một phần của cộng đồng Move2Earn. Hãy bước từng bước một để hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn!

Cập nhật vào: 08/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!