Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Hạ cấp đăng ký

Bạn có Đăng ký Pro đang hoạt động và bạn muốn đặt nó thành Tiêu chuẩn không? Thật buồn khi nghe điều này nhưng bài viết này là những gì bạn cần.

Hạ cấp đăng kýNếu bạn muốn hạ cấp phiên bản hiện tại của mình:

Chuyển đến tab 'Hồ sơ' - tab đăng ký sẽ ở ngay bên dưới vị trí hình đại diện của bạn,

Lựa chọn Đăng ký của tầng thấp hơn,

Hoàn tất giao dịch mua bằng tường phí của bạn.

Bạn sẽ nhận được thông báo tương ứng nếu giao dịch mua thành công

Bây giờ bạn đã là Tiêu chuẩn!Important notes


Số tiền thanh toán sẽ được thay đổi và việc nâng cấp sẽ được áp dụng vào cuối kỳ thanh toán hiện tại. Bạn sẽ bị tính số tiền mới khi Đăng ký mới được áp dụng.

Cập nhật vào: 17/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!