Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Hợp nhất đá quý

Bạn có thể kết hợp hai viên ngọc để có cơ hội nhận được viên ngọc cấp cao hơn. Có thể phải thử vài lần vì luôn có xác suất 1%-20% nhận được đá quý cùng cấp. Trong những trường hợp hiếm hoi, bạn có thể nhận được một viên đá quý ở cấp độ thấp hơn. Đôi khi bạn gặp may mắn và sẽ nhận được Kim cương.

Tất cả các cấp độ có thể được hợp nhất với nhau. Đây là bảng đơn giản hóa và chỉ ra cách đơn giản nhất để đạt được viên ngọc cao hơn:Chi phí của một lần hợp nhất phụ thuộc vào cấp độ của cả hai loại đá quý và số lượng chỉ số của đá quý (một - Alexandrite, Sapphire, Ruby, Limonite; hai - Diamond). Chi phí cho mỗi lần hợp nhất bắt đầu từ 20 KCAL và cũng phụ thuộc vào giá thị trường hiện tại của KCAL. Bằng cách đó, chúng tôi có thể đảm bảo mức giá ổn định tương đương với tiền pháp định và cung cấp hỗ trợ bổ sung cho nền kinh tế trò chơi.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!