Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm cách nào để chuyển mã thông báo hoặc lootbox sang Chi tiêu bằng Ứng dụng web?

Mở ứng dụng web,

Kết nối ví của bạn,

Mở tab 'Ví',

Chọn mã thông báo hoặc hộp chiến lợi phẩm để chuyển và nhấp vào tab mã thông báo,

Nhấp vào nút 'Chuyển',

Nhập số tiền cần gửi,

Nhấp vào nút 'Chuyển' và xác nhận việc gửi vào ví của bạn.


Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!