Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm cách nào để đặt Đá quý vào Trang bị của bạn?

Hãy nhớ rằng mỗi loại giày thể thao hiếm có cấp độ đá quý tối đa có thể được đặt trong đó:Để đặt một viên đá quý, bạn cần phải:

Mở tab 'Hàng tồn kho',

Chạm vào Giày thể thao hoặc Tai nghe,

Nhấn vào dấu '+' trong biểu tượng hình bảy cạnh,

Chọn một viên đá quý để đặt,

Nhấn nút 'Xác nhận' ở cuối màn hình.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!