Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm cách nào để kết nối Ví với Ứng dụng web?

Mở ứng dụng web,

Đăng nhập vào tài khoản của bạn,

Mở tab 'Ví',

Chọn Metamask hoặc Wallet Connect,

Xác nhận kết nối trong cửa sổ bật lên.


Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!