Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm cách nào để thêm mã thông báo KCAL vào Metamask?

Chuyển sang mạng Step,

Cuộn xuống tab 'Tài sản' trong Metamask,

Nhấp vào nút 'Nhập mã token',

Nhập các thông tin sau:

Địa chỉ hợp đồng mã token:
​`0x68b2DFC494362AAE300F2C401019205d8960226b`

Biểu tượng token:
​`KCAL`

Số thập phân của mã token:
​`0`


Nhấp vào nút 'Thêm mã token tùy chỉnh'.

Cập nhật vào: 07/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!