Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để bắt đầu, tạm dừng hoặc kết thúc cuộc chạy?

Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn có Giày thể thao trong kho của mình. Nếu bạn chưa có nó, hãy kiểm tra hướng dẫn này để biết thêm thông tin.

Yay, bạn đã có Gear của mình! Bây giờ bạn chỉ cần đặt Giày thể thao hoặc Tai nghe, hoặc cả hai để có kết quả tốt hơn nữa, hãy bật và nhấn các nút sau:

Để bắt đầu chạy:

Nhấn nút 'Bắt ​​đầu chạy' trên màn hình chính,

Để tạm dừng quá trình chạy:

Nhấn nút '⏸' ở góc dưới bên trái,

Để kết thúc quá trình chạy:

Nhấn nút '⏹' ở góc dưới bên trái, ngay bên cạnh nút '⏸'.

Cập nhật vào: 05/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!