Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để chọn một thuê bao?

Đăng ký - là một cách mới để mang lại niềm vui cho việc sử dụng ứng dụng của bạn và tăng thu nhập của bạn.

Có một số loại mà bạn có thể mua.Vui lòng lưu ý rằng việc tăng giới hạn năng lượng hàng ngày và giảm giá sửa chữa chỉ áp dụng cho giày thể thao và không ảnh hưởng đến các vật phẩm khác trong trò chơi.

**Đăng ký dùng thử**Có sẵn cho người dùng đang thử Đăng ký hàng năm lần đầu tiên. Nó kéo dài 3 ngày và chỉ có thể truy cập được đối với các Đăng ký có thời hạn 12 tháng. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không bị tính phí gia hạn đăng ký trước khi Thời gian dùng thử kết thúc, tuy nhiên, nếu bạn không sẵn sàng tiếp tục, bạn cần phải hủy nó đi như mô tả.

Nhìn thấy bài viết này để biết thêm thông tin về việc mua đăng ký.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!