Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để dự đoán kết quả đúc tiền?

Giá đúc phụ thuộc vào chất lượng của giày thể thao và số lần mỗi đôi giày thể thao đã được đúc trước đó. Dưới đây là danh sách xác suất nhận được từng loại giày thể thao tùy thuộc vào loại giày thể thao gốc:Sau khi đúc, bạn sẽ nhận được một hộp đựng giày. Nó có thể được mở ngay lập tức và có thể nhận được đôi giày thể thao mới. Bạn cũng có thể rao bán hộp giày trên thị trường hoặc cất trong ví nhưng phải đợi 48 giờ sau khi đúc.

Loại hộp đựng giày phụ thuộc vào chất lượng của giày sneaker cha mẹ:Chất lượng của giày sneaker mới phụ thuộc vào loại hộp đựng giày:

Cập nhật vào: 04/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!