Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để đúc một chiếc Tai nghe?

Mở tab 'Hàng tồn kho',

Nhấn vào Tai nghe bạn muốn đúc,

Mở menu bằng cách nhấp vào '⋮' ở góc dưới bên phải,

Chọn tùy chọn 'Mint' trong menu đã mở,

Trong màn hình tiếp theo, nhấn nút '+',

Chọn Tai nghe thứ hai sẽ được đúc và nhấn nút 'Xác nhận' ở phía dưới,

Kiểm tra giá đúc ở cuối màn hình và nhấn nút 'Đúc'.


Hãy nhớ rằng mỗi tai nghe chỉ có thể được sử dụng tối đa 5 lần trong quá trình đúc. Phải mất 72 giờ trước khi bạn có thể đúc lại.

Tai nghe sẽ bị phạt 15% đối với tất cả các thuộc tính sau khi đúc, nhưng giá của lần đúc tiếp theo sẽ giảm. Mức phạt được cộng dồn lên tới 75%.

Cập nhật vào: 21/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!