Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để đúc một đôi giày thể thao?

Để đúc một đôi Sneaker bạn cần:

Mở tab 'Hàng tồn kho'
Chạm vào Giày sneaker bạn muốn đúc,
Mở menu bằng cách nhấp vào '⋮' ở góc dưới bên phải,
Chọn tùy chọn 'Mint' trong menu đã mở,
Trong màn hình tiếp theo, nhấn nút '+',
Chọn một chiếc Sneaker thứ hai sẽ được đúc và nhấn nút 'Xác nhận' ở phía dưới,
Kiểm tra giá đúc ở cuối màn hình và nhấn nút 'Đúc'.

Hãy nhớ rằng mỗi đôi giày thể thao chỉ được sử dụng tối đa 5 lần trong quá trình đúc tiền. Phải mất 72 giờ trước khi bạn có thể đúc lại.

Giày sneaker bị phạt 15% cho tất cả các thuộc tính sau khi đúc, nhưng giá của lần đúc tiếp theo sẽ giảm. Mức phạt được cộng dồn lên tới 75%.

Cập nhật vào: 04/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!