Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để sửa chữa một đôi giày thể thao?

Trong khi chạy, giày thể thao của bạn sẽ mất Độ bền, có thể tìm thấy ở cuối màn hình khi chạm vào một vật phẩm trong tab 'Hàng tồn kho' của bạn.

Mỗi sneaker có mức độ bền riêng phụ thuộc vào độ hiếm của nó.Điều quan trọng là phải sửa giày sneaker của bạn vì nó ảnh hưởng đến thu nhập của bạn. Thiết bị của bạn càng hư hỏng thì bạn kiếm được càng ít KCAL.

Chuyển sang tab 'Hàng tồn kho',
Nhấn vào đôi giày thể thao mà bạn muốn sửa chữa,
Nhấn nút 'Sửa chữa' ở cuối màn hình,
Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh mức Độ bền mà bạn muốn khôi phục.

Cập nhật vào: 04/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!