Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?

Mở 'tab Hồ sơ',

Đi tới phần 'Dữ liệu tài khoản',

Nhấp vào tùy chọn 'Thay đổi mật khẩu'.


Bạn cần bật 2FA để thay đổi mật khẩu của mình.

Bạn sẽ được đề nghị nhập mật khẩu mới hai lần và xác nhận thay đổi bằng mã từ email được gửi đến địa chỉ email được liên kết của bạn. Email mã xác minh cuối cùng có thể xuất hiện trong thư mục thư rác, vì vậy hãy nhớ kiểm tra nó.

Sau khi nhập mã xác minh mật khẩu sẽ được đổi thành công.

Cập nhật vào: 06/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!