Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Làm thế nào để trang bị Sneaker hoặc Tai nghe?

Trên màn hình chính, chạm vào tab bên trái 'Không trang bị gì' để trang bị Giày thể thao hoặc trên tab bên phải để trang bị Tai nghe,

Trong danh sách chọn Giày thể thao hoặc Tai nghe, nhấp vào nó,

Nhấn nút 'Xác nhận'.


Nếu bạn là người mới sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp một phần hướng dẫn trong ứng dụng, trong đó bạn sẽ được tặng một hộp đựng giày với một đôi giày thể thao dùng thử mà bạn có thể trang bị bằng cách nhấn nút 'Trang bị lén lút'.

Cập nhật vào: 05/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!