Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Mua token KCAL ở đâu?

KCAL là đơn vị tiền tệ nội bộ của Ứng dụng Step. Tất cả chi phí tính bằng KCAL đều sẽ hỗ trợ nền kinh tế trong game. Bạn có thể lấy chúng bằng cách:

Nuôi điểm FAT, yêu cầu chúng trên chuỗi và sau đó nhận lootbox bằng KCAL, Năng lượng hoặc ngọc,

Bằng cách đi bộ, chạy bộ hoặc chạy..


Và sử dụng chúng để:

Sửa giày của bạn,

Lên cấp giày của bạn,

Mint giày.


Đơn giản:

Kết nối ví của bạn,

Chọn một tài sản để bán,

Chọn KCAL làm tài sản để mua,

Nhấp vào nút 'Hoán đổi'.

Sử dụng bài viết để được hướng dẫn với hình ảnh.

Chúng tôi sẽ lấy OKX làm ví dụ.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc tạo tài khoản mới,

Tìm KCAL trong danh sách mã token,Nhấp vào nút 'Giao dịch',

Nếu bạn chưa quen với giao dịch, hãy sử dụng tab 'Thị trường' để mua mã thông báo KCAL theo giá thị trường hiện tại,Tìm và mở tab 'Rút tiền', chọn KCAL trong danh sách và xác định mạng của mã token,Ghi rõ địa chỉ Metamask của bạn hoặc một địa chỉ khác được Kết nối Ví hỗ trợ và xác nhận việc rút tiền.


Nhận KCAL trên CEX khác:Bybit

Huobi


**Danh sách đầy đủ các cặp và trao đổi có sẵn:**Tại đây‍🏃🏻‍♀️

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!