Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Thuộc tính sneaker Reroll

Với tính năng này, bạn có thể ngẫu nhiên phân phối lại thuộc tính bổ sung của một chiếc giày.

Khi kích hoạt đặt lại cấp, các thuộc tính của đôi giày bạn sẽ được đặt lại về cấp đầu tiên rồi lên cấp lại đến cấp mà bạn đã kích hoạt đặt lại. Tức là nếu bạn đã kích hoạt đặt lại ở cấp 16, bạn sẽ dừng lên cấp ở cấp 16.

Do thuộc tính bổ sung trong khi lên cấp được thêm ngẫu nhiên, giày của bạn có thể có ít May mắn hơn mong muốn. Với tính năng đặt lại cấp, bạn có thể thử vận may của mình trong việc nhận giày có chỉ số mong muốn.

`Vui lòng lưu ý rằng tính năng đặt lại cấp sẽ không làm tăng các đơn vị lên cao hơn giá trị tối đa có thể cho giày vốn phụ thuộc vào phẩm chất. Tính năng này chỉ lên cấp giày của bạn lại.`

Chỉ có thể đặt lại cấp cho giày từ cấp 2.

Bạn sẽ cần có token FITFI trong 'Chi tiêu' của mình để sử dụng tính năng này.

**Phí tổn phụ thuộc vào:**Cấp giày hiện tại,

Số lần bạn đã đặt lại cấp.


**Phí tổn tối thiểu mỗi lần đặt lại cấp:**0,6 FITFI

**Phí tổn tối đa mỗi lần đặt lại cấp:**1335,1 FITFI

Mở kho của bạn,

Vào tab 'Giày',

Nhấn vào giày bạn muốn đặt lại cấp,

Mở menu này bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới bên phải có ba dấu chấm,Nhấp vào nút 'Đặt lại cấp',

Nhấp vào nút 'Đặt lại chỉ số',Xác nhận đặt lại bằng cách nhấn vào nút 'Xác nhận',Kiểm tra thuộc tính mới của giày!

Cập nhật vào: 21/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!