Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Thuộc tính sneaker

Thuộc tính là những chỉ số chính ảnh hưởng đến toàn bộ lối chơi. Các thuộc tính như Hoạt động, May mắn và Kháng chiến tăng lên ở mỗi cấp độ và ảnh hưởng đến việc kiếm được mã thông báo KCAL.

Các thuộc tính được thiết lập khi bạn tạo sneaker được gọi là cơ bản. Những thứ tăng theo từng cấp độ được gọi là bổ sung.

💫 Hoạt độngXác định số lượng mã thông báo KCAL kiếm được cho mỗi đơn vị năng lượng được sử dụng.

✨ May mắnXác định cơ hội nhận được rương khi chạy. Cuộc chạy càng kéo dài, thuộc tính may mắn càng cao và cơ hội nhận được rương càng cao.

🪨 Sức đề khángXác định tốc độ giảm hồi phục cho độ bền của giày thể thao.

🔷 Cân bằngXác định giá mở rương. Việc mở rương có thể khác nhau tùy theo tổng chỉ số cân bằng. Chỉ số càng cao thì mở rương càng rẻ.

Cập nhật vào: 04/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!