Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Thuộc tính tai nghe

Thuộc tính là những chỉ số chính ảnh hưởng đến toàn bộ lối chơi. Các thuộc tính như Hoạt động, May mắn và Kháng chiến tăng lên ở mỗi cấp độ và ảnh hưởng đến việc kiếm được mã thông báo KCAL.

Các thuộc tính được đặt khi bạn tạo tai nghe được gọi là cơ bản. Những thứ tăng theo từng cấp độ được gọi là bổ sung.

💫 Hoạt động

Xác định số lượng mã thông báo KCAL kiếm được cho mỗi đơn vị năng lượng được sử dụng.

✨ May mắn

Xác định cơ hội nhận được rương khi chạy. Cuộc chạy càng kéo dài, thuộc tính may mắn càng cao và cơ hội nhận được rương càng cao.

🪨 Sức đề kháng

Xác định tốc độ giảm hồi phục cho độ bền của tai nghe.

Cập nhật vào: 21/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!