Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Tokenomics.

Mọi khoản phí chúng tôi khấu trừ đều giúp ổn định tài chính của dự án.

Chúng tôi khấu trừ khoản phí 20% trong một lần bán Giày, 18% trong số đó sẽ được chuyển đến Quỹ kho bạc ứng dụng Step và 2% còn lại sẽ chuyển đến Step Protocol. Bên cạnh đó, tất cả phí chuyển tiền cũng được ghi có vào Step Protocol.

Cập nhật vào: 19/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!