Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Trận chiến Clash là gì?

Clash Battles là chế độ trò chơi 1vs.1: người chơi đang xếp hàng với đôi giày thể thao đã chọn của họ và được ghép với những người chơi khác dựa trên thứ hạng của đôi giày thể thao của họ và số bước đã thực hiện.

Vui lòng xem bài viết này để biết thêm các bước:

Làm thế nào để tham gia Clash Battles?

Cập nhật vào: 05/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!